TransMékong
Mekong-Delta.com

At the heart of the Mekong delta


Shuttle Meeting point

The Museum of Fine Arts

In Hồ Chí Minh City, meet our shuttle at:

Hồ Chí Minh City Museum of Fine Arts
97A Phó Đức Chính street, Nguyễn Thái Bình Ward,
District 1, Hồ Chí Minh City

Last modified: 2021/05/06 11:31 Copyright (c) 2014-2021 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - 0903 033 148, 0365 787 900