TransMékong
Mekong-delta.com

The welcoming rice bowl of Vietnam

Ba Láng

<Ba Láng>

Ba Láng is a countryside area of Cần Thơ, only 9km away from the city center, very close to Cái Răng floating market.

Last modified: 2023/10/19 11:18 [benoit] Copyright (c) 2014-2024 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - 0903 033 148