Ba Láng

<Ba Láng>

Ba Láng is a countryside area of Cần Thơ, only 9km away from the city center, very close to Cái Răng floating market.

Last modified: 2020/06/02 11:30 Copyright (c) 2014-2021 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - +84 292 382 9540 / 0903 033 148