Ba Láng

<Ba Láng>

Ba Láng is a countryside area of Cần Thơ, only 9km away from the city center, very close to Cái Răng floating market.

  as PDF
Copyright (c) 2014-2020 TransMékong / 9Dragons - 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - +84 292 382 9540