TransMékong
Mekong-Delta.com

At the heart of the Mekong delta

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Excursions and activities

Tham quan

Để khám phá vùng đồng bằng ngoài chợ nổi trên sông, chúng tôi cung cấp thêm các chuyến tham quan từ một vài giờ đến cả ngày tới những vùng quê xung quanh Cần Thơ và hoà vào cuộc sống của vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Các dịch vụ tham quan này là các lựa chọn tốt để nối thêm cho các chuyến du ngoạn trong ngày trên tàu Mystic của chúng tôi.

Sửa đổi lần cuối: 2021/04/20 09:40 [hoai] Copyright (c) 2014-2022 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - 0903 033 148