TransMékong
Mekong-Delta.com

At the heart of the Mekong delta

Logo Bassac

Hotline: 0903 033 148
bassac@mekong-delta.com

Hành trình có sẵn chỗ

Chỗ có sẵn vào hôm nay và ngày mai

Hôm nay, còn 12 cabins sẵn đi theo Discovery Cruise.
Ngày mai, còn 12 cabins sẵn đi theo Discovery Cruise.

Tham khảo ngày khác

Đây là những cơ hội Quý khách có thể tham gia vào hành trình có sẵn. Quý khách vui lòng xem các hành trình có thể đi khi thuê riêng nguyên tàu Bassac.

Hotline: 0903 033 148

Availability over one night

Boarding Itinerary Disembarking Cabins notes Extensions Book
Sat 04 Feb 2023 caibe-cantho Sun 05 Feb 2023 1 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away inquire
Sat 04 Feb 2023 Discovery Cruise Sun 05 Feb 2023 12 cab. guaranteed departure; available for chartering Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away inquire
Sun 05 Feb 2023 Discovery Cruise Mon 06 Feb 2023 3 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away inquire
Sun 05 Feb 2023 Discovery Cruise Mon 06 Feb 2023 12 cab. guaranteed departure; available for chartering Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away inquire
Mon 06 Feb 2023 Discovery Cruise Tue 07 Feb 2023 6 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away inquire
Mon 06 Feb 2023 Discovery Cruise Tue 07 Feb 2023 12 cab. guaranteed departure; available for chartering Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away inquire

Availability over two nights

Boarding Itinerary Disembarking Cabins notes Extensions Book
Sat 04 Feb 2023 caibe-cantho-cantho Mon 06 Feb 2023 1 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away inquire


Sửa đổi lần cuối: 2022/12/05 17:11 [benoit] Copyright (c) 2014-2023 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - 0903 033 148