TransMékong
Mekong-Delta.com

At the heart of the Mekong delta

Logo Bassac

Hotline: 0903 033 148
bassac@mekong-delta.com

Hành trình có sẵn chỗ

Chỗ có sẵn vào hôm nay và ngày mai

Ngày mai, còn 9 cabins sẵn đi theo Discovery Cruise.
Vào ngày mốt, còn 10 cabins sẵn đi theo cantho-caibe.

Tham khảo ngày khác

Đây là những cơ hội Quý khách có thể tham gia vào hành trình có sẵn. Quý khách vui lòng xem các hành trình có thể đi khi thuê riêng nguyên tàu Bassac.

Hotline: 0903 033 148

Availability over one night

Boarding Itinerary Disembarking Cabins notes Extensions
Sun 04 Jun 2023 Discovery Cruise Mon 05 Jun 2023 10 cab. available for chartering Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away
Mon 05 Jun 2023 Discovery Cruise Tue 06 Jun 2023 9 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away
Tue 06 Jun 2023 cantho-caibe Wed 07 Jun 2023 10 cab. available for chartering Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in

Availability over two nights

Boarding Itinerary Disembarking Cabins notes Extensions
Mon 05 Jun 2023 cantho-cantho-caibe Wed 07 Jun 2023 9 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in
Tue 06 Jun 2023 cantho-caibe-cantho Thu 08 Jun 2023 10 cab. available for chartering Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away


Sửa đổi lần cuối: 2022/12/05 17:11 [benoit] Copyright (c) 2014-2023 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - 0903 033 148