TransMékong
Mekong-delta.com

The welcoming rice bowl of Vietnam

Logo Bassac

Hotline: 0903 033 148
bassac@mekong-delta.com

Hành trình có sẵn chỗ

Chỗ có sẵn vào hôm nay và ngày mai

Hôm nay, còn 9 cabins sẵn đi theo caibe-cantho và 12 đi theo Discovery Cruise.
Ngày mai, còn 10 cabins sẵn đi theo cantho-caibe.

Tham khảo ngày khác

Đây là những cơ hội Quý khách có thể tham gia vào hành trình có sẵn. Quý khách vui lòng xem các hành trình có thể đi khi thuê riêng nguyên tàu Bassac.

Hotline: 0903 033 148

Availability over one night

Boarding Itinerary Disembarking Cabins notes Extensions
Sat 18 May 2024 cantho-caibe Sun 19 May 2024 8 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in
Sat 18 May 2024 caibe-cantho Sun 19 May 2024 11 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away
Sun 19 May 2024 caibe-cantho Mon 20 May 2024 9 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away
Sun 19 May 2024 Discovery Cruise Mon 20 May 2024 12 cab. guaranteed departure; available for chartering Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away
Mon 20 May 2024 cantho-caibe Tue 21 May 2024 10 cab. available for chartering Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in

Availability over two nights

Boarding Itinerary Disembarking Cabins notes Extensions
Sat 18 May 2024 cantho-caibe-cantho Mon 20 May 2024 8 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away
Sat 18 May 2024 caibe-cantho-cantho Mon 20 May 2024 11 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away
Sun 19 May 2024 caibe-cantho-caibe Tue 21 May 2024 9 cab. guaranteed departure
Mon 20 May 2024 cantho-caibe-cantho Wed 22 May 2024 10 cab. available for chartering Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away


Sửa đổi lần cuối: 2023/10/19 11:18 [benoit] Copyright (c) 2014-2024 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - 0903 033 148