TransMékong
Mekong-Delta.com

At the heart of the Mekong delta


Logo Bassac

Hotline: 0903 033 148
bassac@mekong-delta.com

Hành trình có sẵn chỗ

Chỗ sẵn vào hôm nay và ngày mai

Ngày mai, còn 10 cabins sẵn đi theo Discovery Cruise.
Vào ngày mốt, còn 10 cabins sẵn đi theo Discovery Cruise.

Tham khảo ngày khác

Đây là những cơ hội Quý khách có thể theo hành trình có sẵn. Quý khách vui lòng xem các hành trình có thể đi khi thuê riêng nguyên tàu Bassac.

Hotline: 0903 033 148

Availabilities over one night

Boarding Itinerary Disembarking Cabins notes Extensions Book
Tue 27 Sep 2022 Discovery Cruise Wed 28 Sep 2022 10 cab. available for chartering Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away inquire
Wed 28 Sep 2022 Discovery Cruise Thu 29 Sep 2022 10 cab. available for chartering Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away inquire
Thu 29 Sep 2022 Discovery Cruise Fri 30 Sep 2022 10 cab. available for chartering Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away inquire

Availabilities over two nights

Sorry, we have no obvious availability. Please contact us to see what we can do about it.


Sửa đổi lần cuối: 2022/08/31 14:19 Copyright (c) 2014-2022 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - 0903 033 148