TransMékong
Mekong-delta.com

The welcoming rice bowl of Vietnam

Logo Bassac

Hotline: 0903 033 148
bassac@mekong-delta.com

Hành trình có sẵn chỗ

Chỗ có sẵn vào hôm nay và ngày mai

Hôm nay, còn 7 cabins sẵn đi theo caibe-cantho và 12 đi theo cantho-caibe.
Ngày mai, còn 10 cabins sẵn đi theo cantho-caibe và 6 đi theo caibe-cantho.

Tham khảo ngày khác

Đây là những cơ hội Quý khách có thể tham gia vào hành trình có sẵn. Quý khách vui lòng xem các hành trình có thể đi khi thuê riêng nguyên tàu Bassac.

Hotline: 0903 033 148

Availability over one night

Boarding Itinerary Disembarking Cabins notes Extensions
Fri 01 Dec 2023 cantho-caibe Sat 02 Dec 2023 7 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in
Fri 01 Dec 2023 Discovery Cruise Sat 02 Dec 2023 8 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away
Sat 02 Dec 2023 caibe-cantho Sun 03 Dec 2023 7 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away
Sat 02 Dec 2023 cantho-caibe Sun 03 Dec 2023 12 cab. guaranteed departure; available for chartering Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in
Sun 03 Dec 2023 cantho-caibe Mon 04 Dec 2023 10 cab. available for chartering Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in
Sun 03 Dec 2023 caibe-cantho Mon 04 Dec 2023 6 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away

Availability over two nights

Boarding Itinerary Disembarking Cabins notes Extensions
Fri 01 Dec 2023 cantho-caibe-cantho Sun 03 Dec 2023 7 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away
Fri 01 Dec 2023 cantho-cantho-caibe Sun 03 Dec 2023 8 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in
Sat 02 Dec 2023 caibe-cantho-caibe Mon 04 Dec 2023 7 cab. guaranteed departure
Sat 02 Dec 2023 cantho-caibe-cantho Mon 04 Dec 2023 6 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away
Sun 03 Dec 2023 cantho-caibe-cantho Tue 05 Dec 2023 8 cab. guaranteed departure Extension: accommodationExtension: breakfastExtension: floating marketExtension: fly in Extension: accommodationExtension: restaurantExtension: cyclingExtension: fly away
Sun 03 Dec 2023 caibe-cantho-caibe Tue 05 Dec 2023 6 cab. guaranteed departure


Sửa đổi lần cuối: 2023/10/19 11:18 [benoit] Copyright (c) 2014-2023 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - 0903 033 148