TransMékong
Mekong-Delta.com

At the heart of the Mekong delta

Logo Bassac

Hành trình có sẵn chỗ

Chỗ sẵn vào hôm nay và ngày mai

Ngày mai, còn 9 cabins sẵn đi theo Discovery Cruise.
Vào ngày mốt, còn 10 cabins sẵn đi theo Discovery Cruise.

Tham khảo ngày khác

Đây là những cơ hội Quý khách có thể theo hành trình có sẵn. Quý khách vui lòng xem các hành trình có thể đi khi thuê riêng nguyên tàu Bassac.

Hotline: 0903 033 148


Sửa đổi lần cuối: 2022/04/21 08:05 [benoit] Copyright (c) 2014-2022 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - 0903 033 148, 0365 787 900