Hành trình có sẵn chỗ

Logo Bassac

Availability today and tomorrow

Hôm nay, còn 10 cabins sẵn đi theo cantho-cantho.
Ngày mai, còn 10 cabins sẵn đi theo cantho-cantho.

Tham khảo ngày khác

Đây là những cơ hội Quý khách có thể theo hành trình có sẵn. Quý khách vui lòng xem các hành trình có thể đi khi thuê riêng nguyên tàu Bassac.

Hotline: 0903 033 148

Sửa đổi lần cuối: 2021/05/04 10:52 Copyright (c) 2014-2021 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - 0903 033 148, 0365 787 900