TransMékong
Mekong-delta.com

The welcoming rice bowl of Vietnam

Hình ảnh

Bản quyền thuộc về © TransMékong, mekong-delta.com

Bạn có thể sử dụng các hình ảnh này vì mục đích cá nhân.

Chúng tôi có thể cấp cho bạn quyền phân phối bất kỳ hình ảnh nào trong số các hình ảnh này hoặc một phần của chúng, bản gốc hoặc đã qua chỉnh sửa, cho dù là hình ảnh độc lập hay là một phần của ảnh ghép; vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email bassac@mekong-delta.com.

Sửa đổi lần cuối: 2023/10/19 11:18 [benoit] Copyright (c) 2014-2024 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - 0903 033 148