TransMékong
Mekong-delta.com

The welcoming rice bowl of Vietnam

Sân bay Cần Thơ

Cần Thơ airport

Cần Thơ có một sân bay quốc té, mà cũng kết nối với nhiều địa điểm tại Việt Nam: Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, cũng như Phòng, Đà Lạt và Cồn Đảo.

Tìm kiếm đường bay kết nối với Cần Thơ

Sân bay Cần Thơ xa Bến Ninh Kiều chỉ có 15 phút.

Sửa đổi lần cuối: 2023/10/19 11:18 [benoit] Copyright (c) 2014-2024 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - 0903 033 148