Thuê tàu

Logo Bassac

: Hành trình tự chọn

Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip
Mekong Delta Map

Hãy lựa chọn bất cứ hướng đi nào mà quý khách mong muốn và thuê tàu riêng để thực hiện hành trình đó. Hãy thảo luận với chúng tôi về hành trình: khi thuê tàu riêng, quý khách có cơ hội thiết kế lịch trình theo ý mình.

  • Hãy chọn một cảng cho từng ngày trong hành trình, bằng cách chọn từ menu hay ấn vào trên bản đồ nhỏ bên cạnh,
  • Trong trường hợp nhập sai hay muốn chỉnh sửa lại từ đầu, quý khách chỉ cần chọn lại tên cảng trong menu hay xóa biểu mẫu và thao tác lại.
  • Chúng tôi vẫn đang thiết lập các chương trình bằng tiếng Việt, do đó quý khách vui lòng tham khảo lịch trình bằng tiếng Anh.
  as PDF
Copyright (c) 2014-2020 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - +84 292 382 9540 / 0903 033 148