TransMékong
Mekong-Delta.com

At the heart of the Mekong delta


Logo Bassac

Hành trình tự do

Thuê tàu theo hành trình riêng

Hãy thiết kế hành trình của chính mình, và xuống tàu riêng cùng gia đình và bạn bè để theo hành trình này.

Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip
Mekong Delta Map

Hãy lựa chọn bất cứ hướng đi nào mà quý khách mong muốn và thuê tàu riêng để thực hiện hành trình đó. Hãy thảo luận với chúng tôi về hành trình: khi thuê tàu riêng, quý khách có cơ hội thiết kế lịch trình theo ý mình.

  • Hãy chọn một cảng cho từng ngày trong hành trình, bằng cách chọn từ menu hay ấn vào trên bản đồ nhỏ bên cạnh,
  • Trong trường hợp nhập sai hay muốn chỉnh sửa lại từ đầu, quý khách chỉ cần chọn lại tên cảng trong menu hay xóa biểu mẫu và thao tác lại.
  • Chúng tôi vẫn đang thiết lập các chương trình bằng tiếng Việt, do đó quý khách vui lòng tham khảo lịch trình bằng tiếng Anh.
Sửa đổi lần cuối: 2022/04/20 15:27 Copyright (c) 2014-2022 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - 0903 033 148, 0365 787 900