Đây là một phiên bản cũ của văn kiện!


Lunch cruise to a Khmer pagoda

Trang này sắp có bằng tiếng Việt.

  as PDF
Copyright (c) 2014-2021 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - +84 292 382 9540 / 0903 033 148