TransMékong
Mekong-delta.com

The welcoming rice bowl of Vietnam

Khách sạn

light_dusk_300.jpg

Du hành qua đêm xuyên Đồng Bằng Sông Cửu Long và Nhà khách tại Cần Thơ và ngoài đồng quê Bến Tre.

Hãy cư trú tại nhà khách Nam Bộ Boutique HotelLighthouse tại Cần Thơ, và tại The Island Lodge trên cồn Thới Sơn, tỉnh Tiền Giang.

Đây là những dịch vụ của nhà mình.

Sửa đổi lần cuối: 2023/10/19 11:18 [benoit] Copyright (c) 2014-2024 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - 0903 033 148